Solarpad 380, Solarpad 760Wp Dual, Zonnepanelen met stekker, Plug&play Zonnepanelen, zonnepanelen plat dak, micro-omvormer

Selecteer uw Taal

Aanmelden / Inschrijven
Annulering en Herroepingsrecht
Levering en uitvoering
1. Edison Solar Energy BV ( de “ESE”) zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ESE kenbaar heeft gemaakt.
3. ESE zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 30 dagen uitvoeren volgens de levertermijn die de consument in de bestelling heeft aangegeven, of tenzij aan de consument een andere levertermijn is aangeboden die door de consument is geaccepteerd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal ESE het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ESE tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ESE bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Bestelt u vóór 16:00 uur, dan wordt uw pakket morgen bezorgd, of op de door u gekozen datum.Bezorging vindt plaats op Werkdagen tussen 08:00 uur en 21:00 uur.Werkdagen zijn van dinsdag tot en met zaterdag, met uitzondering van feestdagen.
7. Uw verzendkosten zijn bij uw bestelling inbegrepen.
8. Onze logistieke partner is XXL Pakket Logistiek BV. U ontvangt een e-mail van XXL pakket een dag voor uw gewenste leveringsdatum. Hierin kunt u een track&trace link vinden. Soms versturen wij u bestelling ook met PostNL en ontvangt u afzonderlijk een track&trace code via e-mail of PostNL app.
9. Als u niet thuis bent bij bezorging, wordt u ten minste een keer gebeld door onze chauffeur. Als onze chauffer geen contact met u krijgt, wordt uw bestelling teruggestuurd naar het magazijn. Wij kunnen een tweede levering voor u regelen (zie tweede bezorging hieronder).
10. Als u uw bestelling bij uw buren wilt laten bezorgen, dient u een bericht achter te laten bij bestelling of twee werkdagen voor bezorging contact met ons op te nemen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw buren op de door u gewenste bezorgdatum thuis zijn en bereid zijn het pakket te ontvangen.

Tweede levering
Zorg dat u thuis bent op de leveringsdatum. Wij kunnen de tweede levering voor u regelen. Houdt er rekening mee dat een minimum tarief van €30 in rekening wordt gebracht.

Annulering van de bestelling
1. De consument kan de bestelling na betaling annuleren wanneer de status van de bestelling "in afwachting van levering" is
2. ESE vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ESE in rekening gebracht voor de geannuleerde bestelling, binnen 5 werkdagen nadat de consument de annulering van de bestelling heeft ingediend.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
U kunt ook het Europese modelformulier gebruiken om ons te laten weten dat u van de aankoop afziet.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd;
in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het product is onbeschadigd en zit in de originele verpakking. Het label/kaartje zit er nog aan. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.
2.De gemachtigde vertegenwoordiger van ESE zal de geretourneerde product bij het ophalen inspecteren en behoudt zich het recht voor de retourzending te weigeren indien de omstandigheden van het product en de verpakking die verder gaan dan toegestaan in lid 1.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, klikt zij op de knop "retourneren" naast de bestelling op sunetsolarpad.com, vult zij het formulier voor herroeping in en dient zij dit binnen de bedenktijd in.
2. U wordt contact opgenomen met e-mail:info@sunetwe.com door Sunet. De consument dient een ophaaldatum (2 werkdagen van tevoren) te verstrekken in de vorm van een herroeping en beschikbaar te zijn tijdens de ophaaldatum voor de geautoriseerde vertegenwoordiger van ESE om de producten op te halen.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door ESE verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument moet de factuur of de pakbon tonen aan de vertegenwoordiger van ESE voor de afhaling.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt 50 euro kosten voor de afhaling van het product, die direct op de terugbetaling in mindering worden gebracht.
6. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard,de kenmerken en de werking van de goederen vast testellen.
7. U kunt ook het recht uitoefenen om de producten terug te sturen naar het magazijnadres van ESE. U draagt het risico van verlies of beschadiging tot het moment dat de goederen door ESE in goede staat zijn ontvangen.

Retouradres: 

Edison Solar Energy BV 
Schipholweg 993, 2143 CG Boesingheliede
Nederland

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. ESE vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ESE in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen na ontvangst van de opzegging.
2. ESE gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.